Kształcenie zawodowe

1609Y3 i 1609Y4_3D+kodQR_

Nowość! Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. EKA.04

Odświeżona odsłona lubianego podręcznika oswaja ucznia z najważniejszą wiedzą dotyczącą wykonywania zawodu technika ekonomisty. W przystępny sposób prezentuje podstawy ekonomii i statystyki oraz zasady stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej. Pod kodami QR zamieściliśmy dodatkowe materiały zachęcające ucznia do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy.

Sprawdź ofertę

Szkoła podstawowa

3 (1)

Geografia bez tajemnic

„Geografia bez tajemnic” to nowoczesny cykl, który powstał w oparciu o aktualne dane i wiele bliskich uczniom zagadnień. Osadzony w realiach geografii lokalnej pozwala lepiej zrozumieć zachodzące wokół nas zjawiska. Podręcznik jest zgodny z aktualną podstawę programową, zawiera czytelne mapy, ilustracje, schematy i różnorodne polecenia oraz uwzględnia wymagania edukacji włączającej.

Sprawdź ofertę

4 (2)

Matematyka w punkt

Nowoczesny cykl „Matematyka w punkt” jest w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej. Wyróżnia się nowoczesnym i czytelnym układem treści, różnorodnością przykładów rozpisanych krok po kroku oraz dużą liczbą zadań o różnym stopniu trudności mi.in. zagadki detektywistyczne, które rozwijają myślenie matematyczne.

Sprawdź ofertę

2 (2)

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie to podręcznik, którego tematy odwołują się do życia codziennego, a poruszane zagadnienia odwołują się do aktualnej podstawy programowej. Podręcznik kładzie nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich i wspólnotowych u młodzieży oraz na propagowanie i poszanowanie takich wartości, jak: społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka i demokracja.

Sprawdź ofertę

1 (3)

Szkoła na TAK!

„Szkoła na TAK!” to cykl, w którym stawiamy na naukę wykorzystywania wiedzy w codziennym życiu. Wspieramy samodzielność, kreatywność i twórcze rozwijanie umiejętności. Wdrażamy pozytywną edukację pozwalającą na osiąganie najlepszych rezultatów. Cykl posiada bogatą obudowę multimedialną, starannie przygotowane narzędzia i metody, które pozwolą realizować zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także świetnie wspiera rozwój emocjonalny uczniów.

Sprawdź ofertę